सैम्पल गणना| मुख्य पृष्ठ
<< पिछला पृष्ठ

कमीशन आफिसर
1.पेंशन और कम्यूटेशन
2.पारिवारिक पेंशन
3.विशेष पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्यूटी
4. इन्वैलिडमेन्ट ग्रेच्यूटी
5.लिब्रेलाइज्ड पारिवारिक पेंशन/ ग्रेच्यूटी
पी बी ओ आर
1.पेंशन
2. कम्यूटेशन
3.पारिवारिक पेंशन
4.डिसेबिलिटी एलिमेण्ट (रीलीज केस)
5.डिसेबिलिटी पेंशन (इनवैलिडमेण्ट केस)
डिफेन्स सिविलियन्स
1.पेंशन और कम्यूटेशन
2. सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी
3.मृत्यु ग्रेच्यूटी
4.पारिवारिक पेंशन
| साइट मैप | सम्पर्क करें | ©2017 PCDA(P)