कमीशन आफिसर | मुख्य पृष्ठ
<< पिछला पृष्ठ अगला पृष्ठ >>

विभिन्ऩ प्रकार के पेंशनरी अवार्ड़

1. सेवानिवृति पेंशन
2. सेवानिवृति ग्रेच्यूटी
3. अशक्तता पेंशन/ग्रेच्यूटी
4. विकलांगता पेंशन (डिसबिलिटी पेंशन)
5. सतत परिचर्या भत्ता
6. युद्वक्षति पेंशन(वार इन्जरी पेंशन)
7. साधारण पारिवारिक पेंशन
8. विशेष पारिवारिक पेंशन
9. उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (लिबरलाइज्ड फैमली पेंशन)
10. सारांशीकरण(क्मूयटेशन)
अगला विषय : सेवानिवृति पेंशन
| साइट मैप | सम्पर्क करें | ©2017 PCDA(P)